Hva gjør opplæringskontoret for deg som bedrift?

Vi sørger for at lærlingen blir meldt opp til svenneprøven i rett tid, og får avlagt svenneprøve i egen prøvestasjon. Alle våre lærlinger og faglig ledere/ instruktører får tilgang til bransjens eget informasjon- og administrasjonsopplegg, ifag.

  • Vår oppgave er å følge opp lærlingene ute i våre opplæringsbedrifter og sørge for full opplæring i henhold til gjeldende læreplan.
  • Vi holder også flere kompetansehevende fagkurs for våre lærlinger.
  • I samarbeid med opplæringsbedriften sørger vi for at de halvårlige utviklingssamtalene blir gjennomført, med skriftlig tilbakemelding om lærlingens faglige utvikling og mål for kommende halvår.
  • For å ivareta fagutdannelsen på best mulig måte har vi et godt samarbeid med våre opplæringsbedrifter, skolene, Fagopplæringsetaten, Rørentreprenørene Norge og andre opplæringskontorer.