Velkommen til Opplæringskontor Rørfag Innlandet

Opplæringskontoret tar seg av det administrative ved et læreforhold. Vi bidrar til tett oppfølging av lærling og opplæringsbedrift, og sørger for full opplæring i henhold til gjeldende læreplan. Alle våre lærlinger, elever, faglig ledere/ instruktører og lærere, får tilgang til bransjens nettbaserte opplærings- og administrasjonssystem.

Bransjekontoret jobber for å sikre våre medlemsbedrifter gode rammevilkår. Som medlem får man tilgang på en rekke støtteverktøy innen HMS, KS, kalkulasjon, gode forsikringsordninger og web-basert opplæringsprogram for rørleggere og bedrifter.

Som medlemsbedrift får du tilgang til nyttige verktøy for kursing, lærlingplasser og bemanning.