Opplæringsbedrifter i Innlandet

Hvilket utdanningsforløp du velger, handler først og fremst hva som er mest praktisk for deg og din bosituasjon. For eksempel kan det være mest naturlig for deg å gå kun ett år på videregående skole, etterfulgt av å være lærling i bedrift, fordi det kanskje ikke finnes noen skoler i nærheten som tilbyr utdanningen på andre året.

Her kan du via kartet under finne ut om det er noen opplæringsbedrifter i Innlandet nær deg.